Notice: Undefined variable: questpos in /home/ozera/ozera.com.ua/www/includes/allpage/global_quest.php on line 9

Notice: Undefined variable: questposall in /home/ozera/ozera.com.ua/www/includes/allpage/global_quest.php on line 15
JEZIORA
JEZIORA
Informacja geograficzna
17599 odsłon
Szackie Jeziora polożone w północno-zachodnim zakątku Ukrainy, na terenach rejonu Szackiego w obwodzie Wołyńskim. Od strony północnej rejon sąsiaduje z Białorusią. Zachodnie obszary graniczą z Polską poprzez rzekę Bug. Jeziora mają pochodzenie krasowe i polodowcowe. Szacki Park Narodowy utworzono w 1983 roku. Obecnie powierychnia Parku sięga 49 tys. ha (na terenach parku – 23 jeziora).  Połowe obszaru zajmują lasy. Wśród nich przewagę mają róznego typu bory sosnowe, bardziej widny bór suchy wzstępujący na piaskach i bór bagienny, zajmujący obniżenia terenowe.
Bogactwo tutejszej flory daje się szybko rozpoznać. Botanicy naliczyli blisko 800 gatunków roślin naczyniowych, wśród nich wielie rzadkich i chronionych.

Swiat zwierząt jest niemniej bogaty. Z większych ssaków żyją tu: łoś, dzik, sarna, lis i jenot, rzadziej – borsuk, wydra i norka europejska. Najliczniej występują ptaki – aż 240 gatunków. Do najrzadszych przedstawicieli ptaków należą: orzeł bielik, gadożer, kania ruda, puchacz, bocian czarny, żuraw, kulik wielki, derkacz i srokosz.

W jeziorach żyje ok. 30 gatunków ryb. Są wśród nich drapieżcy – szczupaki, sandacze, okonie, tajemnicze sumy, i inne – leszcze, liny, karasie, czy rarytasy wędkarskie – węgorze.

Pojezierze Szackie jest najpopularniejszym regionem rekreacyjnym na Wołyniu. W pogodne weekendy lata nad jeziorami Switaź i Piaseczno wypoczywa tzsiące osób.